Tầm nhìn chiến lược

TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC mong muốn phấn đấu trở thành một tổ chức kiểu mới, kiến tạo mục tiêu chiến lược GO MASS bền vững:

(1) Đa ngành nghề,

(2) Đa quốc gia,

(3) Lấy yếu tố con người và chất lượng sống đảm bảo định hướng phát triển trong tương lai, mang lại sự hưng thịnh cho quốc gia & dựng xây hạnh phúc cho cuộc sống.