Báo chí

(ThanhNien) Công ty E.B.C mỹ phẩm Giang Điền đạt chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Sau gần 1 năm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngày 18.11.15 Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm cho Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm Giang Điền.

Công ty E.B.C mỹ phẩm Giang Điền đạt chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Sau gần 1 năm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngày 18.11.15 Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm cho Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm Giang Điền.

Công ty E.B.C mỹ phẩm Giang Điền đạt chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Xem trên ThanhNien.vn: https://thanhnien.vn/cong-ty-ebc-my-pham-giang-dien-dat-chung-nhan-thuc-hanh-tot-san-xuat-my-pham-post522266.html